Generator kodów QR Code

 


QR Code (QR jest skrótem od ang. Quick Response) – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy. Jest kodem modularnym i stałowymiarowy. Pozwala na zakodowanie znaków należących do alfabetu arabskiego, greckiego, hebrajskiego lub cyrylicy jak również innych symboli określonych przez użytkownika.

Budowa kodu umożliwia jego umieszczenie i odczyt na przedmiotach szybko przemieszczających się względem skanera (np. na przenośnikach). Można go stosować do zapisywania i umieszczania w różnych miejscach adresów URL, a następnie odczytywać przy pomocy odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych.

QR Code występuje w dwóch odmianach: podstawowej (Model 1) oraz rozszerzonej (Model 2), która pozwala zakodować do 7089 znaków numerycznych, 4296 alfanumerycznych, 1817 znaków Kanji albo 2953 ośmiobitowych danych binarnych (bajtów)

Dopuszczalne wymiary kodu wynoszą 21x21 modułów do 177x177 modułów drobne (w sumie istnieje czterdzieści dopuszczalnych wielkości (wersji)). Specyfikacja dopuszcza połączenie do 16 kodów celem zapisania większej ilości informacji.

W części danych oprócz samych danych umieszczone są informacje o formacie i wersji kodu oraz dane niezbędne do działania mechanizmów korekcji błędów. Dookoła kodu wymagane jest stosowanie marginesu o szerokości co najmniej czterech modułów.

Inną cechą kodu jest tzw. mechanizm maskowania, który powoduje, że jasne i ciemne moduły są rozłożone w miarę równomiernie, co skutkuje zwiększeniem szybkości przetwarzania obrazów przez skanery.

Mechanizm korekcji błędów

Specyfikacja udostępnia cztery poziomy korekcji i odzyskiwania danych (algorytm Reeda-Solomona):

* L – umożliwiający odzyskanie około 7 procent uszkodzonych danych.
* M – umożliwiający odzyskanie około 15 procent uszkodzonych danych.
* Q – umożliwiający odzyskanie około 25 procent uszkodzonych danych.
* H – umożliwiający odzyskanie około 30 procent uszkodzonych danych.

Poziom korekcji wpływa na ilość danych możliwych do zapisania przez kod o określonych wymiarach (o określonej wersji). Na przykład wersja 10 (o rozmiarach 57x57 modułów) dla poziomu korekcji L pozwala na zapisanie 652 cyfr, a dla poziomu H – 288 cyfr

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA DO PAŃSTAWA WYMAGAŃ. UDZIELAMY PEŁNEGO WSPARCIA TECHNICZNEGO.


GPNT INNOWACYJNA GOSPODARKA PARP UNIA EUROPEJSKA MICROSOFT BizSpark