Aplikacje Windows .NET

 

Aplikacje do pobierania i przetwarzania danych


Konieczność dostosowania naszych rozwiązań do aplikacji klientów zaowocowało powstaniem serii uniwersalnych narzędzi umożliwiających efektywne przetwarzanie danych.

Na ich podstawie tworzymy dedykowane aplikacje do przetwarzania danych z nietypowych formatów.

Opracowaliśmy kilka typów uniwersalnych aplikacji wspomagających ten proces:

Downloadery – aplikacje pobierające dane z webservice, serwerów FTP i bezpośrednio ze stron internetowych (np. html, csv, xls, pliki tekstowe) oraz baz danych MySql, PostgreSQL, Oracle i MSSQL

Matchery – aplikacje dopasowujące dane do predefiniowanych wzorców, filtrujące tylko istotne elementy

Parsery – aplikacje przetwarzające przefiltrowane dane do formatu wyjściowego


Przetworzone dane zapisujemy w dowolnym formacie (pliki płaskie, struktury obiektowe, elementy baz danych).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI PARAMETRÓW URZĄDZEŃ DO PAŃSTAWA WYMAGAŃ. UDZIELAMY PEŁNEGO WSPARCIA TECHNICZNEGO.


GPNT INNOWACYJNA GOSPODARKA PARP UNIA EUROPEJSKA MICROSOFT BizSpark