Rodzina aplikacji GPS Tracker powstała w celu obsługi danych dla systemów GPS.

GPS PC Tracker i GPS Mobile Tracker

Aplikacja działa na komputerach PC, smartfonach i nawigacjach GPS. Umożliwia projektowanie i przeglądanie tras oraz prezentację różnego rodzaju danych bezpośrednio na mapach.

Obecnie możemy prezentować dane na mapach:
Google Maps, Yahoo!, Bing, OpenStreetMap, ArcGIS, Pergo, SigPac, Yandex, Mapy.cz, Maps.lt, iKarte.lv, NearMap, OviMap, CloudMade

Oprogramowanie powstało w wersji dla Windows Forms i Windows Presentation Foundation i może być dowolnie modyfikowane.


GPS Web Tracker i GPS Mobile Web Tracker

Aplikacja internetowa prezentuje dane na mapach Google Maps.
Opracowane również zostały moduły do współpracy z mapami Multimap, Open street map i Open layers.

Mapy można przeglądać w przeglądarkach internetowych na komputerach, nawigacjach samochodowych oraz telefonkach komórkowych.

Napisaliśmy także programy w wersji dla systemu Windows Phone 7 Windows Phone 7 GPS Location oraz dla systemu Android Android GPS Location współpracujące z aplikacjami GPS Tracker

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA DO PAŃSTAWA WYMAGAŃ. UDZIELAMY PEŁNEGO WSPARCIA TECHNICZNEGO.


GPNT INNOWACYJNA GOSPODARKA PARP UNIA EUROPEJSKA MICROSOFT BizSpark